Vi sågar ditt timmer till plank och brädor

Legosågning

Vi sågar ditt timmer till reglar och brädor i de dimensioner som du behöver.
Antingen kör du stockarna till vårt sågverk i Ekeby, eller om har du många stockar så kommer jag hem till dig med sågverket och sågar ditt timmer på plats.
Jag sågar med Ecosågen som ger en finsågad yta och en måttställare som ger en mycket exakta mått. Sågen har hög kapacitet med två horisontella sågklingor löper över stocken som ligger fastspänd. Sågen har hydraulisk stocklyft så att det räcker med att stockarna ligger på ett underlag så att de kan rullas fram till sågen.

Vi använder Ecosågen som är ett mobilt professionellt småskaligt klingsågverk.
Ecosågen arbetar med två horisontellt liggande sågklingor. Stocken ligger still under sågoperationen, orubbligt fixerad av 3 par individuellt ställbara hydrauliska klämdon.
Sågklingorna överlappar varandra med ca 5mm för att garantera att virket blir ordentligt genomsågat. Sågklingorna arbetar från centrum ut mot stockens yta vilket medför att eventuella föroreningar inte dras in istocken utan kastas ut. Ecosågen har dessutom ett kantverk med två vertikala klingor för kantning av skalbrädorna i samma operation som utsågning av skalbrädan med de horisontella klingorna.

För mera information om Ecosågen, se tillverkarens hemsida www.ecosagen.se

Pris

Max längd på stocken är 6 meter och max diameter 50 cm.
Pris 720 kr + moms (900 kr) per timma och 40 kr + moms (50kr) per mil för framkörning.
Priset förutsätter att du har 3-fas (32A) uttag säkrat till minst 25 A max 50 meter från sågplatsen.
Det underlättar om det finns en medhjälpare som plockar bort reglar o brädor.

Bilder

Kontakta oss

Roland Davidsson
Ekeby, Norrgården 142
692 91 Kumla
Tel 073-7081716